SAMMENHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN


Skabe en fælles vision:

- Jeg hjælper gruppen med at sammensætte historien om arbejdspladsen. Hvornår startede denne arbejdsplads? Hvilke arbejdsopgaver havde man dengang? Hvad var arbejdspladsen kendt for? Hvem har været ansat? Hvordan udførte man arbejdet dengang?

Processen med at skrive stedets historie omfatter alle ansatte og, skaber en øget bevidsthed om hvor i forløbet man selv kom ind, hvad er det for et sted man er en del af og hvordan det skal være i fremtiden.

- Jeg hjælper gruppen med at give plads til alle, så alles fortællinger kommer med i fælleshistorien.
Processen med at kanonisere alle medarbejderes beretninger, skaber grobund for kreativitet og opfindsomhed når fælles- visionen dannes.

Skabe fælles konfliktløsning:

- Jeg samler gruppen til rundbordsfortælling. Efter tur fortæller hver især frit hvad man vil, under overskriften "Mig og min arbejdsplads". Det er tilladt at melde pas og være tavs. Man fortæller i jeg-form og psykologen er ordstyrer og historiesamler.
Når der ikke er mere at sige og alle har meldt pas, kommer sidste runde: "Hvad vil jeg konkret gøre i morgen kl. 10 for at bidrage til at løse konflikterne".

- Jeg hjælper gruppen til at evaluere denne metode til konfliktløsning, som gruppen netop har brugt, så læring opstår - så metoden kan bruges af gruppen uden psykologens tilstedeværelse.

Skabe fælles viden:

- Jeg underviser i relevante psykologiske emner, så man har fælles ord til at forstå og forklare stress, samarbejds-
vanskeligheder, mobning - trivsel, arbejdsglæde og personaleledelse.

Undervisningsmetoden er såkaldt "bestilt undervisning", hvor deltagerne bestiller både emnerne og formen.