METODE OG TEORI

Jeg arbejder efter den såkaldt narrative metode.
Fortællemetoden. Der er den franske filosof Paul Ricoeur, der har givet en filosofisk begrundelse for såvel teori og metode.

- Vi mennesker erkender virkeligheden i fortællingens form.

- Det er afgørende for os, at vi fortæller alt sammen til en helstøbt historie, for at kende virkeligheden.

- Den helstøbte historie fortæller både om det fysiske miljø og om alle personerne, deres handlinger, deres sammenspil, deres oplevelser, følelser, tanker, hensigter, projekter mv.

- Hvis vi ikke har den helstøbte historie, så ved vi ikke hvad der er sket og vi vil træffe vore valg om fremtiden på et usikkert grundlag.

- Hvis vi ikke har den helstøbte historie, så bliver vi usikre, forvirrede, fortvivlede - og ved ikke hvad vi skal gøre.

- Hvis vi ikke har den helstøbte og fulde historie, så er der stor risiko for, at vi udvikler psykiske problemer.